İsmayılova

İsmayılova

Yazar
  • 0 Dəstəkçi
İsmayılova üçün kofe al
Bu mesajı şəxsi edin

Nərgiz İsmayılova AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutununDünya ədəbiyyatı və komparativistika şöbəsinin elmlər doktorluğuüzrə doktorantıdır və "İtaliya postmodern ədəbiyyatı və Azərbaycanbədii nəsri" sahəsində elmi tədqiqat işi aparır. Azərbaycan YazıçılarBirliyinin, Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin və Dünya Gənc TürkYazarlar birliklərinin üzvüdür. "Azərbaycan ədəbiyyatı" və "Dünyaədəbiyyatı" ixtisasları üzrə filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosentdir. 60 elmi, 400-dən çox qəzet məqaləsi, 10 bədii nəsr, 8 tərcümə əsərininmüəllifidir.

Nərgiz İsmayılova 2017-ci ildə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin və"Ədəbiyyat qəzetinin" birgə təsis etdiyi "Əli bəy Hüseynzadəmükafatı"na layiq görülüb, muxtar respublikamızda "İlin yazıçısı", "İlin jurnalisti" seçilib. AMEA Naxçıvan Bölməsinin "İlin alimi" fəxridiplomu ilə təltif edilib. Prezident mükafatçısıdır.