Chene Podcast

Chene Podcast

Çənə Podcast
  • 13 Hayran
Chene Podcast için kruasan satın al
Bu mesajı özel yap
Chene Podcast
Çənə Podcast

Siz "ÇƏNƏ"-yə baxırsız və dinləyirsiz. Biz sadəcə səmimi söhbət edirik. Burada kimisə maarifləndirmək və yaxud yol göstərmək kimi fikirimiz yoxdu. Çünki sən öz həyatını istədiyin kimi yaşamalısan.